MINŐSÉGPOLITIKA

A Lapidibus Kft szállítmányozással foglalkozik, üzleti célja a már stabil piaci rész további bővítése, illetve más, a szállítmányozáshoz kapcso-lódó tevékenységek fejlesztése.

 

A Lapidibus Kft minőségpolitikájában fogalmazta meg a vezetőség és a munkatársak elhivatottságát a minőségirányítási szemlélet iránt.

 

Cégünk tevékenységének középpontjában a szolgáltatások biztonsága áll, amely biztosítja versenyképességünket és partnereink megelégedettségét. Célünk ügyfeleink igényeinek és elvárásainak megismerése és teljesítése. Folyamatosan figyeljük és felmérjük a szolgáltatásainkkal és termékeinkkel szemben támasztott újabb és újabb vevői igényeket, elvárásokat és ennek eredményeit beépítjük termékbiztonsági rendszerünkbe.

 

Fontosnak tartjuk, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatot alaktsunk ki megrendelőinkkel, akiket beszállítóinkkal együtt kivétel nélkül partnereinkként kezelünk. Tevékenységünket a vonatkozó törvények, rendeletek és hatósági előírások betartásával végezzük. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tartunk a hatóságokkal is.

A Lapidibus Kft vezetése elkötelezett a GMP+ B3 és GMP+ B4 szabvány előírásai szerinti termékbiztonsági rendszer hatékony működtetésében és biztosítja a közösen kidolgozott, meghatározott célok eléréséhez szükséges feltételeket. Emellett biztosítjuk együttműködő partnereink számára a termékbiztonsági rendszerünk alapelvének és az ebből fakadó feladatok ellátásának megismerését annak érdekében, hogy tevékenységünk megfeleljen és beilleszkedjen a Lapidibus Kft termékbizotnsági rendszerébe.

 

Elköteleztük magunkat, hogy megbízóink igényeit maradéktalanul és pontosan elégítsük ki.

 

Ezen célok végrehajtása érdekében az ügyvezetés olyan erkölcsi és anyagi vonatkozású érdekeltségi rendszert dolgozott ki alkalmazottai részére, mely biztosítéka a minőségpolitikai célok megvalósulásának.

 

Minőségpolitikánk alapvető célja: megbízóink igényeit az ár és a szolgáltatási színvonal tekintetében is maradéktalanul kielégíteni.

Céljaink és végrehajtásának eszközei:

 

  • Mindannyian tulajdonosi gondossággal kezeljük a vevő tulajdonát, hogy az a belső folyamatok alatt is feleljen meg a vevői követelményeknek.

 

  • Munkatársaink folyamatos belső képzése a vevői megelégedettség minél magasabb szintű elérése érdekében.

 

  • Építünk a hatékony és céltudatos csapatmunkára, illetve az önellenőrzés fontosságára.

 

  • Rendszeres adatgyűjtés és azok elemzése.

 

  • Alvállalkozóink értékelése, hogy az általuk végzett munka megfeleljen a szerződésben rögzített minősítési követelményeknek.